CRITERII DE DEPARTAJARE

Conform metodologiei în vigoare, în situația în care punctajele finale sunt egale, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

  • punctajul obținut la proba scrisă;
  • punctajul obținut la Subiectul al II-lea (proba scrisă);
  • punctajul obținut la Subiectul I. 5 (proba scrisă);
  • punctajul obținut la proba orală.

 Comisia centrală


Comments are closed.

MENIU