Rezultate iniţiale clasa a V-a

Rezultate iniţiale clasa a VI-a 

Rezultate iniţiale clasa a VII-a 

Rezultate iniţiale clasa a VIII-a 

 

Afișat astăzi, 18.05.2024, ora 17.00.

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Colegiului Național ”Costache Negruzzi”, sâmbătă, 18.05.2024, în intervalul orar 17.00-18.00.

Important!

Concurenţii pot contesta numai rezultatul la proba scrisă. Punctajul  se  poate  modifica  numai  dacă  între  punctajul  iniţial şi  cel  obţinut  la  reevaluare este o diferenţă mai mare de 10 puncte. La  contestaţii,  lucrările  care  au  obţinut  iniţial  între  91  și  100  de  puncte,  vor  primi  punctajul acordat la contestaţii. (Art. 16 din Regulamentul specific, aprobat prin O.M.E. nr. 26852/05.04.2023)