Rezultate iniţiale

 

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul punctajelor finale egale, pentru acordarea premiilor se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

  1. Punctajul obținut la proba scrisă;
  2. Punctajul obținut la proba orală;
  3. Punctajul obținut la Subiectul al II-lea de la proba scrisă.

Eventualele contestații se vor depune de către elevii participanți între orele 17.30 – 18.30, completând formularul disponibil la secretariatul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași.

Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul unității și pe site-ul școlii, la ora 21.00.